Kleinere voorraden door Corona virus

Door - 25 februari 2020

De productie en het transport van nieuwe hardware staat in China momenteel op een laag pitje. Hierdoor zijn voorraden wereldwijd serieus aan het slinken. Dit heeft consequenties voor de levering van nieuwe hardware maar ook van reserveonderdelen van zowat alle merken.

Impact internationale handel

Het coronavirus SARS-CoV-2 begint dus impact te krijgen op de handel tussen de Westerse wereld en China. Veel fabrikanten van computerhardware waaronder ook onze geprefereerde partners HP en HP Enterprise laten veel van hun onderdelen produceren en samenstellen in China. Doordat de productie daar momenteel op een lager pitje staan wordt verwacht dat voorraden wereldwijd aanzienlijk zullen slinken.

Beperkt transport

Voor de onderdelen en producten die wel nog geproduceerd en geassambleerd worden zorgt de beperkte transporten voor de nodige vertraging. Vliegtuigmaatschappijen schrapten uit voorzorg merendeel van hun vluchten van en naar China. Het beperkte transport zorgt dus niet enkel voor vertraging maar kan ook prijsstijgingen tot gevolg hebben.

Wij monitoren stock en prijzen

Zoals u van ons gewend bent tracht Datrix altijd een goede prijs-kwaliteitverhouding na te streven en de nodige service te bieden. Ook nu zijn wij niet van plan onze voet van het pedaal te halen. Sinds enkele dagen zijn wij bezig met het opvolgen van de wereldwijde voorraden en prijzen zodat wij het nodige advies kunnen geven over de huidige stand van zaken als u op ons beroep doet voor nieuwe hardware.

Effecten op lange termijn

Op dit moment is het nog moeilijk in te schatten wat de effecten op lange termijn zullen zijn aangezien het dus grotendeels afhangt van de situatie in China. De laatste berichten spreken over een stabilisering van het aantal besmettingen maar er zijn nog geen concrete voorruitzichten hoe snel China zich economisch kan herstellen en als het ware kan herstarten.

We zien dat enkele grote bedrijven reeds bezig zijn met het verhogen van hun prijzen door het gebrek aan stock. Zij trachten zo in te spelen op de schaarste die aan het ontstaan is om hun marges te kunnen vergroten of de continuïteit van hun verkoop te kunnen vrijwaren. Datrix is niet van plan in dit verhaal mee te gaan. Wij gaan onze prijzen niet verhogen en zullen u met al het mogelijke advies bijstaan wat op dit moment uw beste optie's zijn.