Windows/Mac Applicatie's

Bij het automatiseren van een administratie heb je behoefte aan ervaring, inzicht en kennis. Bij het ontwikkelen van een applicatie, ongeacht de omvang, maken we steeds gebruik van een vooraf gedefinieerd project pad. Zo zorgen we ervoor zowel de opdrachtgever als de ontwikkelaar steeds communiceren in een duidelijke taal. Onderdelen worden één voor één afgewerkt, tijdsbestekken en budgetten worden nauwkeurig opgevolgd, en er zijn "indicators" die zich tijdig melden wanneer er een deadline of budget overschreden zal worden.

FileMaker Pro

Voor het ontwikkelen van databanken gaat onze voorkeur uit naar de bekroonde FileMaker Pro software. Deze software geeft een snel resultaat, en communiceert met de meest moderne "third party applications". Als Filemaker Business Alliance Member kunnen wij tal van oplossingen aanreiken, en steunen op een degelijke structuur met een ruime technische bagage en een krachtige achterban.