FileMaker maatwerk applicaties

Bij het automatiseren van een administratie heb je behoefte aan ervaring, inzicht en kennis. Bij het ontwikkelen van een applicatie, ongeacht de omvang, maken we steeds gebruik van een vooraf gedefinieerd project pad. Zo zorgen we ervoor zowel de opdrachtgever als de ontwikkelaar steeds communiceren in een duidelijke taal. Onderdelen worden één voor één afgewerkt, tijdsbestekken en budgetten worden nauwkeurig opgevolgd, en er zijn "indicators" die zich tijdig melden wanneer er een deadline of budget overschreden zal worden.

Voor het ontwikkelen van databanken gaat onze voorkeur uit naar de bekroonde FileMaker Pro software. Deze software geeft een snel resultaat, en communiceert met de meest moderne "third party applications". Als Filemaker Business Alliance Member kunnen wij tal van oplossingen aanreiken, en steunen op een degelijke structuur met een ruime technische bagage en een krachtige achterban.

Integraties

Wenst u graag uw bestaand CRM pakket te koppelen aan uw boekhouding of uw stockbeheer aan een FileMaker applicatie? Wij kunnen dit allemaal voor u in orde maken. Wij hebben reeds vele integraties achter de rug tussen verschillende pakketten. Een geautomatiseerde integratie zorgt voor minder menselijke fouten en levert tijdwinst op. Twijfel niet ons te contacteren om de mogelijkheden te bespreken.